Regulamin

Regulamin Serwisu „dolinazielonejenergii.pl”

Data ostatniej aktualizacji: 19 października 2023 r.

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego „dolinazielonejenergii.pl”. Korzystając z serwisu, użytkownik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu.

1.2. Serwis „dolinazielonejenergii.pl” jest własnością [WŁAŚCICIEL SERWISU] i jest przeznaczony do dostarczania informacji na temat zielonej energii oraz usług z nią związanych.

2. Prawa Autorskie
2.1. Wszystkie prawa autorskie do treści publikowanych na serwisie „dolinazielonejenergii.pl”, takie jak teksty, grafiki, zdjęcia, filmy, i inne materiały, są zastrzeżone i należą do [WŁAŚCICIEL SERWISU] lub innych podmiotów, które udostępniają swoje materiały na stronie.

2.2. Bez wyraźnej zgody [WŁAŚCICIEL SERWISU] zabrania się kopiowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania w jakikolwiek sposób materiałów znajdujących się na serwisie.

3. Rejestracja i Konto Użytkownika
3.1. Niektóre funkcje serwisu „dolinazielonejenergii.pl” mogą wymagać rejestracji i utworzenia konta użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego loginu i hasła oraz za wszelkie działania podjęte przy użyciu swojego konta.

3.2. [WŁAŚCICIEL SERWISU] zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika w przypadku naruszenia regulaminu lub podejrzenia nielegalnej działalności.

4. Odpowiedzialność
4.1. Serwis „dolinazielonejenergii.pl” dostarcza informacje w dobrej wierze, ale nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treściach zamieszczonych na stronie.

4.2. [WŁAŚCICIEL SERWISU] nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania lub niemożności korzystania z serwisu, w tym straty danych, utraty zysków lub jakiejkolwiek innej szkody.

5. Polityka Prywatności
5.1. Polityka prywatności serwisu „dolinazielonejenergii.pl” jest określona w odrębnym dokumencie. Korzystając z serwisu, użytkownik akceptuje postanowienia tej polityki.

6. Zmiany w Regulaminie
6.1. [WŁAŚCICIEL SERWISU] zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Uaktualniony regulamin będzie dostępny na stronie internetowej.

6.2. Kontynuując korzystanie z serwisu po wprowadzeniu zmian w regulaminie, użytkownik akceptuje nowe postanowienia.

7. Kontakt
7.1. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące regulaminu lub serwisu „dolinazielonejenergii.pl” można kierować do [KONTAKT].

Ostatnia aktualizacja: 19 października 2023 r.